Internet Archive BookReader

1363-64 B. (paush-jaishthya)